Vítame Vás na stránke spoločnosti JUPITER

 
ÚVOD

Spoločnosť JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o. vykonáva odbornú, kontrolnú, výchovnú a poradenskú službu nepretržite od roku 1991 odbornými pracovníkmi, ktorých prax vo výrobných a nevýrobných prevádzkach trvá viac ako 40 rokov.

Hlavnou snahou pracovníkov spoločnosti je dosiahnuť vysokú úroveň preventívnej kontrolnej činnosti k zamedzeniu nežiaducich závažných následkov porušovania bezpečnostných a súvisiacich podpisov.

Na úseku výchovy - vzdelávania a poradenstva sa spoločnosť snaží o dosiahnutie vlastného uvedomenia si nutnosti dodržiavania bezpečnostných predpisov jednak zo strany výrobných pracovníkov, ako aj zo strany zodpovedných ich vedúcich – riadiacich pracovníkov.

JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.owww.jacko.eu.sk, ©2014