Vítame Vás na stránke spoločnosti JUPITER a JJ-BTS, s.r.o.

 
ÚVOD

Spoločnosť JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o. vykonáva odbornú, kontrolnú, výchovnú a poradenskú službu nepretržite od roku 1991 odbornými pracovníkmi, ktorých prax vo výrobných a nevýrobných prevádzkach trvá viac ako 40 rokov.

V roku 2012 sme sa spojili s firmou JJ-BTS, s.r.o. a naďalej spolu vykonávame kontrolnú a dozornú činnosť v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stavebníctve.

Hlavnou snahou pracovníkov obidvoch spoločností je dosiahnuť vysokú úroveň preventívnej kontrolnej činnosti k zamedzeniu nežiaducich závažných následkov porušovania bezpečnostných a súvisiacich podpisov.

Na úseku výchovy - vzdelávania a poradenstva sa spoločnosť snaží o dosiahnutie vlastného uvedomenia si nutnosti dodržiavania bezpečnostných predpisov jednak zo strany výrobných pracovníkov, ako aj zo strany zodpovedných ich vedúcich – riadiacich pracovníkov.

JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o., JJ-BTS, s.r.o www.jacko.eu.sk, ©2018