Vítame Vás na stránke spoločnosti JUPITER a JJ-BTS, s.r.o.

 
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
 
Príloha k Zmluve o dielo - BOZP - povinnosti zhotoviteľa
 
Základné podmienky pre používanie fasádneho a pojazdného lešenia a Informačné tabuľky
 
Stavebné práce za plnej prevádzky - OSOBITNÉ POŽIADAVKY
 
Spolupráca zamestnávateľov na jednom pracovisku
 
Oznámenia na Inšpektorát práce v zmysle § 3 ods. 3 NV SR č. 396/2006 Z.z.
 
Žiadosť o posúdenie závažnosti pracovného úrazu
 
Prezenčná listina - lešenár (základné)
 
Prezenčná listina - lešenár (opakované)
 
Prezenčná listina - stavebná výroba, práce vo výškach v stavebnej výrobe
 
Prezenčná listina - zamestnanec
 
Prezenčná listina - vodiči motorových vozidiel
 
Záväzná prihláška na kurz - školenie
 
Protokol z vykonanej dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu u zamestnancov
 
JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o., JJ-BTS, s.r.o www.jacko.eu.sk, ©2018