Vítame Vás na stránke spoločnosti JUPITER a JJ-BTS, s.r.o.

 
  C E N N Í K   K U R Z O V   Š K O L E N Í
 
1. Aktualizačný kurz , bezpečn. technikov, autorizovaných BT 50 EUR
2. Kurz lešenárov od 70 do 110 EUR
3. Lešenári - opakované od 20 do 30 EUR
4. Stavebná výroba a práce vo výškach v stavebnej výrobe od 20 do 30 EUR
5. Vodiči služobných motorových vozidel od 20 do 25 EUR
6. Zamestnanci – vedúci zamestnanci - výrobná a nevýrobná sféra od 15 do 25 EUR
7. Zástupca zamestnancov pre BOZP od 15 do 25 EUR
 
 
JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o., JJ-BTS, s.r.o www.jacko.eu.sk, ©2018