Vítame Vás na stránke spoločnosti JUPITER a JJ-BTS, s.r.o.

 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FIRME
firma : JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC, s.r.o. zapísaná v
OBCHODNOM REGISTRI Okresného Súdu v Prešove
Oddiel Sro – Vložka číslo 23870/P
IČO : 45 971 510
DIČ : 2023182744
sídlo : L. Novomeského 22/6438, 080 01
pobočka : Muráň č. 314, 049 01 okr. Revúca
kontakt : 
Ivan Jacko
email : ivan.jacko@jacko.eu.sk
mobil : +421 903 354 658
tel. číslo : +421 51 77 512 36
firma : JJ – BTS, s.r.o. zapísaná v
OBCHODNOM REGISTRI Okresného Súdu v Prešove
Oddiel Sro – Vložka číslo 26877/P
sídlo : Vajanského 5662/8, 080 01 Prešov
kontakt : 
Juraj Jacko
email : jjbts@jjbts.sk
mobil : +421 911 98 28 18
činnosť :
1. BEZPEČNOSTNO – TECHNICKÁ SLUŽBA
  • Autorizovaní bezpečnostní technici
  • Bezpečnostný technik pre banskú činnosť
2. VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA A PORADENSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI BOZP
  • Odborné kurzy, školenia – viď osobitná PRÍLOHA
3. KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVBÁCH
  • Spracovanie Plánov BOZP k predmetnej činnosti
4. INTERNÝ AUDIT SYSTÉMU MANAŽERSTVA V OBLASTI BOZP
  • Spracovanie základnej a súvisiacej Dokumentácie BOZP
5. Technik požiarnej ochrany
  • Spracovanie základnej a súvisiacej Dokumentácie BOZP
JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o., JJ-BTS, s.r.o www.jacko.eu.sk, ©2018