Vítame Vás na stránke spoločnosti JUPITER a JJ-BTS, s.r.o.

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY
VÝCHOVNO VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
1. Miesto konania školení - kurzov
a) v objektoch - priestoroch, ktorými disponuje spoločnosť
b) alebo v objektoch žiadateľa služby na základe jeho žiadosti a posúdenia vyhovujúcich priestorov - aj v termínoch osobitne dohodnutých
 
2. Finančné čiastky za vykonanie jednotlivých školení - kurzov sú stanovené podľa ich druhu, a podľa použitej techniky.
 • jednak taxatívne
 • ako aj v osobitných prípadoch podľa počtu účastníkov školenia - kurzov ( do 5 - 10 - 20 - nad 20 )
 •  
  3. Úhradu je nutné vykonať minimálne 4 dni pred nástupom na kurz - školenie na č. účtu 285 2277754/0200 alebo výnimočne v deň nástupu na školenie v hotovosti oproti príjmovému dokladu
   
  4. Každý účastník školenia - kurzu po absolvovaní obdrží
  OSVEDČENIE, PREUKAZ podľa druhu školenia - kurzu
  VÝPIS zo ZÁZNAMOVEJ KNIHY, OSNOVU, PREZENČNÚ LISTINU, PRÍMOVÝ DOKLAD A FAKTÚRU
   
  5. Spoločnosť JUPITER Prešov - SLOVAK REPUBLIC, s.r.o. si vyhradzuje právo prípadnej zmeny termínu školenia - kurzu v ojedinelých prípadoch ( pri mimoriadne veľkom alebo malom počte prihlásených )
   
  6. Objednávky s uvedením druhu školenia - kurzu a počtom účastníkov zašlite e -mailom v predstihu na náš email ( ivan.jacko@jacko.eu.sk ). Použite prosím tlačivo "Záväzná prihláška na kurz - školenie", zo sekcie Dokumenty na stiahnutie. V prípade zmeny budete bezodkladne informovaný telefonicky
   
  Upozornenie : 1 x za 1/4 rok ( 1/2 rok ) je na tejto stránke zverejňovaný aj aktuálny časový HARMONOGRAM ŠKOLENÍ - KURZOV
   
  JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o., JJ-BTS, s.r.o www.jacko.eu.sk, ©2018