Vítame Vás na stránke spoločnosti JUPITER a JJ-BTS, s.r.o.

 
OPRÁVNENIA A OSVEDČENIA
JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC, s.r.o.

1. OPRÁVNENIE na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby vydal NIP Košice
    ev. č. : BTS – 0039/11

2. OSVEDČENIE autorizovaného bezpečnostného technika vydal NIP Košice
    ev.čís. : ABT – 000539 – 06

3. OSVEDČENIE o spôsobilosti bezpečnostného technika vydal IBP, s.r.o. Bratislava
    ev. č. : KBT/2010/028

4. OPRÁVNENIE na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 01.2 - Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov vydal NIP Košice
    ev. č. VVZ - 0363/10 - 01.2

5. OPRÁVNENIE na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov vydal NIP Košice
    ev. č. VVZ - 1465/07 - 01.1

6. OPRÁVNENIE na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 07.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári) vydal NIP Košice
    ev. č. VVZ - 1466/07 - 07.2

7. OSVEDČENIE pre koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 NV SR č. 396 / 2006 Z. z. vydal IBP, s.r.o. Bratislava
    ev. č. KKB/2009/018

8. OSVEDČENIE pre inštruktora lešenárskej techniky vydal INŠTITÚT VÝCHOVY BEZPEČNOSTI PRÁCE BRATISLAVA
    ev. č. ILT - 9

9. CERTIFIKÁT - AUDITOR pre interné audity systému manažérstva BOZP podľa medzinárodných noriem ISO 18001 : 2007, ISO 19011 : 2002 a noriem súvisiacich vydal - TUV SUD Slovakia s.r.o. Bratislava
    ev. č. B - 3048/30/360

10. CERTIFIKÁT lektora zástupcu zamestnancov pre BOZP vydal NIP Košice, Národná kancelária programu Leonard da Vínci v rámci Projektu WISH

11. OSVEDČENIE o živnostenskom oprávnení - vydal OÚ Prešov odbor živnostenského podnikania
    č. OŽP - Z/2010/11732 - 2
    č. živnostenského registra 750 - 37193

12. OSVEDČENIE o živnostenskom oprávnení - vydal OÚ Prešov odbor živnostenského podnikania
    č. OŽP - Z/2011/03251 - 2
    č. živnostenského registra 750 - 37193

JJ – BTS, s.r.o.

1. OPRÁVNENIE na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby vydal NIP Košice
    ev. č. : BTS – 0039/13

2. OSVEDČENIE autorizovaného bezpečnostného technika vydal NIP Košice
    ev.čís. : ABT – 0414/12

3. OPRÁVNENIE na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov vydal NIP Košice
    ev. č. VVZ - 0342/13 - 01.1

4. OSVEDČENIE pre koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 NV SR č. 396 / 2006 Z. z. vydal IBP, s.r.o. Bratislava
    ev. č. KKB/2013/006

5. OSVEDČENIE pre inštruktora lešenárskej techniky vydal INŠTITÚT VÝCHOVY BEZPEČNOSTI PRÁCE BRATISLAVA
    ev. č. ILT / 2011 / 008

JUPITER Prešov – SLOVAK REPUBLIC , s.r.o., JJ-BTS, s.r.o www.jacko.eu.sk, ©2018